Threads in the 'Espanya' category

La Razón (Juliol-Octubre)

by tmellen | From 2017-07-01 to 2017-12-31

Anàlisi de contingut dels valors a les portades de la Razón (segon semestre 2017)

La Razón 1r trimestre

by tmellen | From 2017-01-01 to 2017-06-30

Anàlisi de contingut dels valors a les portades de la Razón (primer semestre 2017)

EL Mundo 1er semestre

by tmellen | From 2017-01-01 to 2017-06-30

Anàlisi de contingut dels valors a les portades del diari El Mundo (primer semestre 2017)

El Mundo 2n semestre

by tmellen | From 2017-07-01 to 2017-12-07

Anàlisi de contingut dels valors a les portades del diari EL Mundo (primer semestre 2017)


AV2018 - EP - S2

by eortega | From 2017-07-01 to 2017-12-31

Anàlisi de contingut dels valors a les portades del diari El País (segon semestre 2017)

AV2018 - ABC - S2

by eortega | From 2017-07-01 to 2017-12-31

Anàlisi de contigut dels valors a les portades del diari ABC (segon semestre)

AV2018 - ABC - S1

by eortega | From 2017-01-01 to 2017-06-30

Anàlisi contingut valors de les portades del diari ABC, primer semestre 2017

AV2018 - EP - S1

by eortega | From 2017-01-01 to 2017-06-30

Anàlisi contingut portades del diari El País del primer semestre de 2017